Uitvoeren van verpleegtechnische, voorbehouden en risicovolle handelingen

U heeft door uw ziekte of aandoening of na een ziekenhuisverblijf verpleegkundige hulp nodig? Ook hiervoor kunt u terecht bij Steffies Particuliere Zorg. Onze verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam en kunnen worden ingezet om verpleegtechnische handelingen uit te voeren.

Voorbehouden handelingen zijn: medicatie toedienen, stomazorg, wondzorg, katheterisatie, verzorgen van een maagsonde etc.

Naast deze handelingen zijn er nog medisch technische handelingen zoals sondevoeding, infuusbehandelingen, verzorgen van een tracheacanule, verzorgen van buikvliesdialyse (CAPD) etc.

Onze verpleegkundigen zijn bevoegd en bekwaam ook deze handelingen uit te voeren.

Ga terug