Persoonlijke verzorging en verpleging

Het kan zijn dat u gedurende een korte of langere periode hulp nodig heeft bij uw persoonlijke lichamelijke verzorging zoals bij wassen, aankleden of zelfs bij de toiletgang. Onze medewerkers kunnen u ondersteunen en helpen bij deze zorgvragen.

Maar ook bij verpleegkundige handelingen/taken kunnen wij u ondersteunen. Onze verpleegkundigen zijn goed geschoold en kunnen u bijvoorbeeld assisteren bij katheterisatie, medicatie toedienen of een wondbehandeling uitvoeren.

Ook voor meer complexe verpleegkundige taken (verpleegtechnische handelingen), zoals toedienen van een perifeer infuus, bent u bij Steffies Particuliere Zorg in goede en vertrouwde handen. Hierover vindt u meer in de sectie “Uitvoeren van verpleegtechnische, voorbehouden en risicovolle handelingen”.

De cliënt staat bij ons centraal. Alle hulpverlening wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Ga terug