Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens:

Steffies Particuliere Zorg b.v.   Tel. Nr.: 0515 - 712051 Clientenservice, directie en personeel
Bolwerkplein 8   Tel. Nr.: 0515 - 712052 Financiele administratie en opleiding
8701XE Bolsward   Tel. Nr.: 0515 - 712053 Algemene administratie en boekhouding
E-Mail: info(at)steffieszorg.nl   Web: www.steffieszorg.nl
     
K.v.K. Leeuwarden nr.: 58798250   B.t.w. Nr.: NL8531.86.273.B01
     
"Steffies Particuliere Zorg" is AWBZ toegelaten onder instellingsnummer: 10778    
     

Raad van Bestuur en raad van commissarissen van "Steffies Particuliere Zorg b.v." is:

Algemeen Directeur:

Mevr. Steffi Liesbeth Iris Schijveschuurder

Voorzitter raad van commissarissen:

Dhr. Wilhelmus Maria van Druenen

 

Lid van V&VN en ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Aangesloten bij de klachtencommisie voor de zorg Audité

De algemene voorwaarden, gedeponeerd bij KvK Leeuwarden zijn op onze diensten van toepassing

Verantwoordelijk voor deze internet presentatie is:

Steffies Particuliere Zorg b.v.

 

Gecertificeerd volgens de kwaliteitsrichtlijn van: STIZOZ (STIchting Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener)

files/siteimgs/km_zoz.png
Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze pagina's is met grote zorgvuldigheid vervaardigd. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud.

Als aanbieder van diensten zijn wij volgens de wet verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Volgens de wet zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, verstrekte of opgeslagen externe informatie te bewaken en te onderzoeken of deze naar onwettige handelingen verwijzen. Verplichtingen ter verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten worden hierdoor niet beinvloed. Een betreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van de wetenschap van de concrete rechtsschennis. Bij het bekend worden van de betreffende rechtschennis zullen wij deze inhoud onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze pagina's hebben wij geen invloed. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe pagina's. Verantwoordelijk voor de inhoud van de verlinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van deze pagina's. De verlinkte pagina's zijn op het moment van verlinking gecontroleerd op mogelijke rechtsschennis. Op het moment van verlinken werd geen onwettige inhoud gevonden. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte pagina's kan echter zonder concrete aanwijzingen voor rechtsschennis niet van ons worden verwacht. Bij het bekend worden van rechtsschennis zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website vervaardigde inhoud en het werk op deze site zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. maker. Downloads en kopieen van deze pagina zijn alleen voor privegebruik en niet voor commerciële toepassing toegestaan.

De exploitanten van de pagina's proberen steeds rekening te houden met de auteursrechten van anderen resp. gebruik te maken van zelf vervaardigde en licentievrije werken.

Privacyverklaring

Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden ingewonnen, geschiedt dit zoveel mogelijk steeds op vrijwillige basis. Het gebruik van het aanbod en de diensten is voor zover mogelijk ook zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte afscherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het versturen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hier uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's houden zich met nadruk het recht voor gerechtelijke stappen te nemen in het geval van ongevraagde toezending van reclame, bijvoorbeeld door spam-mails.

Privacyreglement

Privacyreglement

In verband met het mogelijk maken van een goede zorgverlening leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. Voor de verantwoording aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en aan het Zorgkantoor of aan de gemeente (WMO) verzamelen wij uw persoons – en zorggegevens.

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn alle rechten en plichten omtrent het beschermen van persoonsgegevens geregeld.

In ons Privacyreglement hebben wij vastgelegd, hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Uw gegevens worden zorgvuldig beheerd en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden niet doorgegeven aan anderen zonder uw toestemming.

 

Onder andere de volgende gegevens zijn vastgelegd in ons privacyreglement:

  • Hoe lang uw gegevens bewaard worden
  • Wie toegang heeft tot uw gegevens
  • Aan wie uw gegevens verstrekt worden
  • Hoe uw gegevens beveiligd worden

 

Verder is in het reglement opgenomen, dat:

  • Wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens
  • Wij niet meer gegevens vastleggen dan strikt noodzakelijk is
  • Wij aan anderen geen informatie geven zonder uw toestemming
  • Alleen degenen op de hoogte zijn van uw situatie, die ook betrokken zijn bij uw zorgverlening
  • U het recht heeft om uw gegevens in te zien
  • U ons kunt verzoeken uw gegevens aan te vullen of te verbeteren

U kunt het privacyreglement bij ons opvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer of via mail.

Telefoon: 0515 712051

Mail: cliëntenservice@steffieszorg.nl

Links

Links

websites, webhosting en netwerkbeheer, alles uit één hand Websites, Webhosting, Netwerk en nog veel meer.
Kwaliteisregister